Wilfried van der Veen

Wilfried heeft in de 20 jaar als ontwikkelingswerker in Afrika op contractbasis gewerkt en zijn inkomen steeds gebruikt om er anderen mee te helpen. Hierbij heeft hij een aantal ervaringen en inzichten opgedaan die aan de basis staan van de toekomstvisie voor Amasiko.

Hier lees je ook Wilfrieds persoonlijke voorgeschiedenis.

Ervaringen en inzichten

 • Door globalisering is de Afrikaanse samenleving volop in beweging waarbij traditionele waarden afbreken
 • Door deelname aan de globale economie is er een toenemende kloof tussen rijk en arm en een steeds grotere belevenis van gebrek en armoede.
 • Nog steeds leeft 75% van de Ugandezen van overlevingslandbouw Meer dan 35% leeft nog steeds beneden de armoede grens van minder dan 1 USD per dag.Uganda kent een zeer groot aantal wezen (> 7% van de bevolking). Deze zijn voor een groot deel verweesd als gevolg van de aids epidemie.
 • Er zijn wel programma’s die zich richten op baby’s en jonge weeskinderen, maar er zijn zeer weinig mogelijkheden voor jongeren die hun ouders verliezen.
 • Deze jongeren komen of op straat te staan, of krijgen vanuit de dwang van traditionele verplichtingen onderdak bij broers en zussen van hun overleden ouders die vaak niet een voldoende voor hun eigen kinderen kunnen zorgen. Hierdoor worden de weeskinderen een last die niet gedragen kan worden, waardoor ze of als goedkope arbeidskracht ingezet worden of uitgehuwelijkt worden om zo snel mogelijk van ze af te zijn. Daarnaast hebben stiefouders een neiging om hun eigen kinderen voor te trekken waardoor de weeskinderen zich achtergesteld voelen en zich als minderwaardig gaan zien.
 • Met als gevolg dat men uit het gezin wegvlucht om zijn geluk elders te gaan zoeken, waarbij het leven in de grote stad met een hoop op een rijk westers leven de meeste aantrekkingskracht heeft. De realiteit is anders. Velen komen in sloppenwijken terecht, doen kleine karweitjes in de informele sector of belanden in kleine criminaliteit of worden geleidelijk aan in de prostitutie gelokt.

De toekomstvisie

​En zo ontstond het eerste idee om een opleidingscentrum te beginnen voor ecologische land- en tuinbouw ten behoeve van jongeren. Dat idee groeide verder uit toen Wilfried in 2005 in contact kwam met Ecolonie in Frankrijk. Hij zag daar hoe ecotoerisme werd gecombineerd met ecologische tuinbouw en veeteelt en hoe jonge mensen vertrouwd raakten met ambachtelijke vaardigheden (wat anno 2012 heeft geresulteerd in de start van het EcoZeN College). Het sterkte hem in zijn idee om dit idee van een opleidingscentrum te combineren met een woon- werkgemeenschap en vormen van ecotoerisme.

Op basis van deze ervaringen en inzichten wil Amasiko een leefgemeenschap zijn die:

 • een duurzame leefwijze nastreeft en daarmee een veilige en stimulerende omgeving biedt voor jongeren in opleiding;
 • een voorbeeld wordt van een duurzame samenlevingsvorm, gebaseerd op traditionele Afrikaanse waarden, democratische principes, respect en samenwerking tussen alle bewoners ongeacht ras, geslacht, religie of leeftijd;
 • economisch duurzaam is door zelfvoorziening in inkomen, voedsel, energie;
 • sociaal duurzaam is door iedereen gelijke rechten en plichten te geven;
 • ecologisch duurzaam is door gebruik van herwinbare, lokale grondstoffen
 • verweesde jongeren ondersteunt om tot volwaardige burgers op te groeien en zelfstandig een inkomen te verwerven;
 • de boerenbevolking in een regio van Uganda in hun ontwikkeling ondersteunt.