Vraag uit de dorpsgemeenschap

Toen onze oprichter Wilfried de laatste jaren ter plaatse uitlegde wat zijn visie en plannen waren werd de bevolking gaandeweg steeds enthousiaster. Wilfried organiseerde een participatieve bijeenkomst (gebruik van Appriciatieve Inquiry) waarbij de noodzaak voor een basisschool als belangrijkste behoeft naar voren kwam. Het dorp waar Amasiko ligt heet Hamukaaka. De dichtstbijzijnde lagere school is 6 km lopen en te ver voor de jongste kinderen. Daardoor zijn er tot nu toe veel kinderen niet naar school gegaan. Stukjes grond werden te koop aangeboden en ook de voorzitter van het gemeentebestuur (Parish chef) stelde een stuk land ter beschikking voor de bouw van een school. We hebben deze suggestie meteen opgepakt en daarmee veel goodwill gecreëerd bij de bevolking. In korte tijd zijn in 2012 van het aanwezige donatiegeld 4 houten klaslokalen gebouwd en meldden zich 85 kinderen voor de school aan!!!

Wat is er nu:

De school wordt elk jaar met een klas uitgebreid. In 2014 waren er drie kleuterklassen (Kindergarten with baby class, middle class and top class) en drie basisschool klassen (P1, P2, P3) en een totaal van 114 kinderen en 6 onderwijzers(essen).

In 2015 is de eerste groep doorgeschoven naar P4 en zijn er 7 klassen met 7 onderwijzers(essen). In 2018 hopen we dat de eerste groep niveau P7 bereikt en dan aan het officiële eindexamen deelneemt.

Naast de vier houten klaslokalen hebben we nu een stenen gebouw met drie lokalen, een leraren kamer en opslagruimte. Dit met financiële ondersteuning van de Nederlandse stichting'Let the Children play'. Deze kleine stichting is opgericht door twee Nederlandse toeristen die erg met het lot van Ugandese kinderen begaan zijn en nu fondsen zoeken om scholen in onze streek te ondersteunen.

Het gebouw is gemaakt met ISSB blokken. Deze worden handmatig in een machine geperst en in de zon gedroogd in plaats van gebakken. Een bouwwijze die het mileu spaart aangezien geen bomen gekapt worden voor het branden van de stenen en aanzienlijk minder cement gebruikt dan de gangbare bouwwijze met gebakken stenen.

Schoolgeld

De ouders dragen bij aan de kosten van de school. Ze betalen per trimester 40.000/- Uganda Shilling (UGX) als schoolgeld, dat is ongeveer € 12,50. UGX 10.000/- is voor de aankoop van maismeel (hoofdvoedsel op ugandese scholen); UGX 30.000/- wordt gebruikt voor salarissen van de onderwijzers(essen) die per maand tussen UGX 100.000/- en UGX 150.000/- verdienen. Dit is een gangbaar salaris particuliere scholen op het platteland, maar veel lager dan de salarissen op overheidsscholen. Hierdoor is er een risico dat goed personeel na verloop van tijd op zoek gaat naar beter betaalde banen.

Wat is er nodig?

In de laatste jaren is het aantal leerlingen flink toegenomen. Als gevolg daarvan is uitbreiding van de gebouwen noodzakelijk. We bouwen in 2017 onder andere een nieuwe keuken voor de school en vier nieuwe klaslokalen. Dit kunnen we doen dankzij de donatie van Amasiko.e.V. Later in 2017, begin 2018 zijn we van plan nieuwe sanitaire voorzieningen voor de leerlingen neer te zetten..