Nieuwsbrief

In onze nieuwsbrieven schrijven we over de voortgang van onze projecten en doen we regelmatig oproepen voor een bijdrage aan specifieke doelen. Wil je op de hoogte gehouden worden? 

Lees verder

Ecologische tuin- en landbouw

Wat is er aan de hand?

In deze streek van Oeganda zijn de meeste berghellingen moeilijk te bebouwen. Het gebied is dicht bevolkt en 80% van de bewoners leeft van overlevingslandbouw.

Dat is landbouw die zich alleen bezig houdt met korte termijn opbrengsten. Over het algemeen zijn de percelen klein worden ze permanent bebouwd zonder dat er tijd is om de bodem tot rust te laten komen. Er is weinig veehouderij waardoor er ook nauwelijks mest in de bodem terug gebracht wordt. Door dit landbouwsysteem neemt de bodemvruchtbaarheid af en is de grond blootgesteld aan erosie.

Er worden voornamelijk hoofdvoedselgewassen verbouwd, waardoor er veel tekorten in de voeding ontstaan. 

Wat doet Amasiko?

Genoeg reden om te beginnen met ecologische voorbeeldprojecten, zoals Amasiko dat voor ogen heeft.

De bevolking is echter erg individueel en conservatief ingesteld waardoor het moeilijk is om bij de volwassenen vernieuwingen te introduceren. De hoop is daarom gevestigd op de jonge mensen. Onze ervaring is dat ze veel opener in het leven staan en dat het daarom mogelijk is om samen met hen duurzame landbouw te ontwikkelen. 

Er zijn al een aantal jongeren die meegedacht hebben bij het ontwikkelen van de plannen.

Eco toerisme

Amasiko Green School ziet toerisme als een van de mogelijke alternatieve bron van werkgelegenheid en inkomen voor de jeugd en wil daartoe verantwoord toerisme stimuleren en leerlingen hierin wegwijs maken.

Op het terrein zijn er nu een aantal vakantiehuisjes neergezet en een gebouw met douche en een compost toilet.

 

Duurzaamheid

De gastenverblijven zijn allemaal met duurzame technieken en materialen gebouwd. Onze zebra cottage is bijvoorbeeld gemaakt met zgn. "Earthbags" (gestapelde zakken met aarde). De "Giraffe" is opgetrokken uit resthout dat overbleef van het verzagen van gekapte bomen. Zie ook de vakantiepagina voor onze acommodaties.

Werkplaats voor ambachten

Amasiko Green School geeft jongeren een kans om een leer-werk programma te volgen. Dit is geen formele opleiding, maar een praktisch meeleven en meewerken op onze leefgemeenschap. Dit betekent; daar aanpakken waar er werk is en laat dat nou op de boerderij zijn met werken in de tuin, vee verzorgen, het terrein onderhouden, bouwen, verven, schoonmaken, meewerken in de keuken.... noem maar op.

Alles gericht op praktische vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het verbeteren van leefomstandigheden.

Daarnaast geven we ook theorie over gezondheidszorg, hygiëne, duurzame landbouw, veehouderij, fruit en groeten teelt, gebruik van herwinbare energiebronnen, respect voor milieu en samenleving.

Basisschool

De dichtstbijzijnde lagere school is 6 km lopen en te ver voor de jongste kinderen. Daardoor zijn er tot nu toe veel kinderen niet naar school gegaan.

Van donatiegeld hebben we in 2013 vier houten klaslokalen gebouwd waardoor we toen met 4 onderwijzers(essen) aan een totaal van 84 kinderen les konden geven. 

In 2015 is er een stenen gebouw bijgekomen en waren er al 119 kinderen. In 2017 bouwen we aan nóg een stenen gebouw met vier extra klaslokalen. Op dit moment zijn er 152 leerlingen en negen docenten.

Lees meer over de basisschool

Plattelandsontwikkeling

Amasiko Greenschool heeft vastgesteld dat er onder de schoolkinderen kwalitiatieve ondervoeding heerst, dwz. wel voldoende koolhydraten, maar te weinig eiwit en vitamines. We willen de lokale boerengemeenschap hierbij ondersteunen om hier verbetering in te brengen. We werken hiervoor samen met de ouders van schoolkinderen.

Kippenhouderij

Lokale kippen leggen maar weinig eieren en ze groeien langzaam. Ze scharrelen los op het erf en daardoor verliezen ze veel jonge kuikentjes aan roofvogels. Het Oegandese Ministerie van Landbouw heeft daarom een nieuw kippenras, Kuroiler uit India geintroduceerd. Dit ras groeit veel sneller en legt tot wel 6x zoveel eieren per jaar. En meer eieren betekent meer eiwitten voor de kinderen!

Amasiko Greenschool gaat dit ras in deze regio introduceren. We zijn een fokprogramma aan het opzetten waarbij lokale kippen bij ons geruild kunnen worden tegen de nieuwe soort. 

Melkgeiten

Ook willen we het houden van melkgeiten in de regio stimuleren. Voor de mensen hier kan melk ook de noodzakelijke voedingsstoffen leveren. We werken aan een systeem waarbij ouders van onze basisschoolleerlingen een geit krijgen waarvan de lammeren weer naar een andere familie gaan.